ODBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO

 

ODBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH:
K1655 Rogoźnik – Ciche od km 0+000 – 3+940
K1659 Maruszyna –Ludźmierz – Czarny Dunajec od km 0+120 – 4+505
K1653 Szaflary – Ząb od km 0+000 – 7+227

Termin realizacji : 04 – 28.06.2012 r

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

        Zakres zadania:

  • Mechaniczne ścinanie poboczy;
  • Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych;
  • Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową;
  • Wyrównanie istniejącej podbudowy  mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową ;
  • Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatki w-wa wiążąca;
  • Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej w-wa ścieralna;

16-03-2016