Przedsiębiorstwo dysponuje w pełni zautomatyzowaną Wytwórnią Mas Bitumicznych,

 która jest jednym z najnowocześniejszych urządzeń w regionie.

            Wytwarzamy różne rodzaje mieszanek mineralno – bitumicznych dla dróg i placów

obciążonych ruchem KR 1–7. Z uwagi na wieloletnią działalność posiadamy bogate

doświadczenie w wykonywaniu nawierzchni, co jest poparte referencjami od inwestorów

oraz certyfikatami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów.

            Produkujemy głównie mieszanki:

  • beton asfaltowy AC wg normy PN–EN 13108–1

  • beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw BBTM wg normy PN–EN 13108–2

  • mieszanka SMA wg normy PN–EN 13108–5

            Mieszanki mineralno – asfaltowe wytwarzane przez nas spełniają wysokie normy

jakościowe i  posiadamy potwierdzający to Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

nadany w 2010 roku przez Jednostkę Notyfikowaną zgodnie z normą PN–EN 13108–21.

            Wytwórnia Mas Bitumicznych spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania

ochrony środowiska, ponieważ posiada nowoczesne systemy odpylania oraz w całości

ogrzewana jest gazem ziemnym.

            Na terenie WMB zlokalizowane jest laboratorium drogowe wykonujące badania

związane z technologią robót drogowych.