Władze spółki stanowią:

ZARZĄD:

- Prezes Zarządu – Maciej Szkarłat 
- Członek Zarządu – Monika Stankiewicz

RADA NADZORCZA:

- Andrzej Szkarłat 
- Józef Mamak 
- Stanisław Warzecha

PROKURENT

- Grzegorz Mruk

- Anna Sułkowska