Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna – Dursztyn od km 0+000 do km 1+500

 

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna – Dursztyn od km 0+000 do km 1+500

 

Termin realizacji : 11.10-04.11.2013 r

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

        Zakres zadania:

  • Frezowanie nawierzchni,
  • Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową,
  • Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatki
  • Warstwa wiążąca,
  • Warstwa ścieralna,
  • Uzupełnienie poboczy

16-03-2016