Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2014r

 

Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2014r

 

Termin realizacji : 05-30.06.2014 r

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieliczce

        Zakres zadania:

  • Roboty ziemne,
  • Frezowanie nawierzchni,
  • Likwidacja przełomów,
  • Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową,
  • Warstwa wiążąca,
  • Warstwa ścieralna,
  • Uzupełnienie poboczy

15-03-2016