Przebudowa dróg powiatowych nr 1404 K Dębno – Melsztyn km 0+016 ÷ 10+555 , nr 1438 K Łoniowa – Zawada Uszewska km 0+000 ÷ 1+ 833, nr 1441 K Złota p. wieś km 0+000 ÷ 0+016

 

Przebudowa dróg powiatowych nr 1404 K Dębno – Melsztyn  km 0+016 ÷ 10+555 , nr 1438 K Łoniowa – Zawada Uszewska km 0+000 ÷ 1+ 833, nr 1441 K Złota p. wieś km 0+000 ÷ 0+016  wraz z budową chodników ciągu drogi nr 1404 K współfinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój

Termin realizacji : 04-30.09.2014 r

Inwestor; Powiatowy Zarząd Dróg w Brzesku

        Zakres zadania:

  1. Budowa chodników:

1404 K Dębno - Melsztyn w Dołach,

1404 K Dębno - Melsztyn w Łoniowej,

1404 K Dębno - Melsztyn w Niedźwiedzy,

  1. Poszerzenie jezdni,
  2. Nawierzchnia:

warstwa profilowa,

warstwa ścieralna,

mikrodywanik,

frezowanie,

  1. Pogłębienie rowów,
  2. Pionowa regulacja studzienek wodościekowych,
  3. Przebudowa obiektów inżynierskich -Remont mostu na potoku b/n /1404 K/ w m. Niedźwiedza w i m. Łoniowa
  4. Uzupełnienie poboczy,
  5. Zatoka autobusowa , Rondo,
  6. Przejście dla pieszych , Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, Montaż lamp oświetlenia ulicznego,

15-03-2016