Modernizacja i usprawnienie układu komunikacyjnego relacji Świdnik – Limanowa – odcinkowa przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych nr 1610K i 1631K na terenie Powiatu Limanowskiego

 

Modernizacja i usprawnienie układu komunikacyjnego relacji Świdnik – Limanowa – odcinkowa przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych nr 1610K i 1631K na terenie Powiatu Limanowskiego

Termin realizacji : 04 – 30.09.2014 r

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej

        Zakres zadania:

1.        Odcinkowy remont ciągu dróg powiatowych nr 1610K Świdnik - Limanowa w km 0+000 - 17+091 oraz 1631K (ul. Zygmunta Augusta) w km 0+020 - 0+090 o łącznej długości 4502mb w miejscowościach Świdnik, Łukowica, Roztoka, Przyszowa, Siekierczyna, Stara Wieś, Limanowa

Droga powiatowa 1610K Świdnik - Limanowa

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
 • remont przepustów rurowych pod zjazdami:
 • montaż korytek ściekowych z elementów prefabrykowanych:
 • remont przepustów pod drogą:
 • likwidacja przełomów;
 • wzmocnienie podbudowy;
 • remont nawierzchni :
 • frezowanie ;
 • montaż siatki stalowej typu ciężkiego BITUFOR MT wraz zamocowaniem trwałym siatki przy pomocy warstwy półpłynnej (SLURRY SEAL)  ;
 • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralną – bitumiczną;
 • warstwa ścieralna gr 6 cm;
 • wypełnienie szczeliny szwa środkowego masą zalewową;
  • pobocza;
  • urządzenia bezpieczeństwa;
  • oznakowanie pionowe i poziome drogi;
  • chodniki : odc. 1 – dł. 40mb szer. 1,0 m, odc. 2 – dł. 71 mb szer. 1,30 m, odc. 3 – dł. 115mb szer. 1,50m
  • opracowania

 

          Droga powiatowa 1610K Świdnik - Limanowa

 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze ;
 • remont nawierzchni :
 • frezowanie;
 • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralną – bitumiczną;
 • warstwa ścieralna gr 6 cm ;
  • chodniki :
  • urządzenia bezpieczeństwa;
  • oznakowanie pionowe i poziome drogi;

 

2.        Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik – Limanowa - utwardzenie istniejącego pobocza o nawierzchni tłuczniowej, kostką brukową w miejscowości Świdnik w km 0+613 – 1+118 (str. P), Łukowica w km 3+630-3+836 (str. P), Roztoka w km 6+684,00 – 6+888,00 (str. P), Siekierczyna w km 10+443 – 10+843,00 (str. P) km 10+485 – 10+817,00 (str. L), Limanowa (ul. Żwirki i Wigury) w km 15+101 – 15+683 (str. L) – na odcinkach      o łącznej długości 2.109 mb,
 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
 • roboty ziemne;
 • odwodnienie, kanalizacja deszczowa,
 • wykonanie chodnika, zatok autobusowych, postojowych :
 • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej;
 • nawierzchnie płyt granitowych 30x30x6 ;
 • nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej;
  • nawierzchnia na poszerzeniach drogi, przekopach oraz skrzyżowaniach ;
  • oznakowanie pionowe i poziome;
  • roboty wykończeniowe;
  • projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót;
  • geodezja inwentaryzacja powykonawcza na odcinku budowy chodnika w skali 1:1000 ;

 

3.        Remont istniejących chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1610K Świdnik – Limanowa w m. Łukowica w km 3+186 - 3+989 (str.L),  3+186-3+630 i w km 3+836 – 3+989 (str.P) oraz Limanowa (ul. Żwirki i Wigury) w km 16+755 – 17+072 (str. P), na odcinkach o łącznej długości 1.717 mb ,
 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
 • roboty ziemne;
 • podbudowa;
 • wykonanie chodnika, zatok autobusowych, postojowych :
 • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej;
  • geodezja inwentaryzacja powykonawcza na odcinku budowy chodnika w skali 1:1000 ;
  • roboty wykończeniowe

 

4.      Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1610K Świdnik – Limanowa w miejscowości Limanowa w km 15+124-15+490,5,

 

5.      Remont oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1610K Świdnik– Limanowa w miejscowości Świdnik i Łukowica w km 0 + 000 – 5 + 450 o długości 5.450 mb (65 opraw), 

15-03-2016