Nasza oferta :

  • budownictwo drogowe w pełnym zakresie tj. remonty dróg, modernizacja,
    budowa dróg oraz placów manewrowych i parkingów
  • budowa chodników oraz ścieżek rowerowych
  • budowa urządzeń odwadniających, zabezpieczenie korpusu dróg
  • oznakowanie pionowe i poziome
  • roboty mostowe w zakresie remontów, modernizacji i budowy przepustów
  • budownictwo hydrotechniczne w zakresie zabezpieczeń korpusów
    dróg i kanalizacji burzowej