Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – DW 969 na odcinku Łącko – Czerniec z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas

 

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – DW 969 na odcinku Łącko – Czerniec z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas

Termin realizacji :07-17.09.2014 r

Inwestor : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

        Zakres zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Roboty przygotowawcze

Roboty budowlane – nawierzchnia redukująca hałas

  a. warstwa ścieralna BBTM 8 o grubości 3cm                                  

  b. warstwa wiążąca AC 16W grubości 6cm        

Remont zjazdów

Wykonanie oznakowania poziomego

Roboty wykończeniowe

 


15-03-2016