Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich – Przebudowa skrzyżowania DW nr 966 z DW nr 965 przy szkole w m. Muchówka

 

Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich – Przebudowa skrzyżowania DW nr 966 z DW nr 965 przy szkole w m. Muchówka

 

Termin realizacji : 09-15.12.2014 r

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

        Zakres zadania:

 

  • Wykonanie robót drogowych – nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej, ronda, zatok autobusowych, ciągach pieszych, zjazdów indywidualnych;
  • Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych – odprowadzenie wody opadowej z jezdni do projektowanej i istniejącej kanalizacji;
  • Wykonanie oświetlenia wjazdów i ronda na skrzyżowaniu dróg.

15-03-2016