Przebudowa drogi powiatowej nr 1430 K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin w msc. Szczepanów w km 7+480 – 8+070

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1430 K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin w msc. Szczepanów w km 7+480 – 8+070

Termin realizacji : 30.10-10.11.2014 r

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Brzesku

        Zakres zadania:

1.Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanka mineralno – asfaltową,

2.Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej,

3.Uzupełnienie poboczy, 


15-03-2016