Remont drogi powiatowej nr 1546K Stadła – Długołęka – Przyszowa w miejscowości Przyszowa w km 10+040 – 10+730 w ramach usuwania klęsk żywiołowych oraz w km 9+936 – 10+040

 

 

Remont drogi powiatowej nr 1546K Stadła – Długołęka – Przyszowa w miejscowości Przyszowa w km 10+040 – 10+730 w ramach usuwania klęsk żywiołowych oraz w km 9+936 – 10+040

 

Termin realizacji : 05 – 28.11.2014 r

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej

        Zakres zadania:

  • roboty przygotowawcze;
  • ścinanie poboczy;
  • frezowanie;
  • wzmocnienie podbudowy;
  • wyrównanie  istniejącej podbudowy mieszanką min .bitumiczną;
  • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych w-wa ścieralna
  • wykonanie poboczy ;
  • oznakowanie poziome ;
  • projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót;
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w skali 1:1000;          

15-03-2016