Remont dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Czecha, ul. Łazarskiego, budowę drogi gminnej: ul. Czecha, przebudowę drogi gminnej: ul. Czecha i skrzyżowania dróg gminnych : ul. Grunwaldzkiej, ul. Sikorskiego

 

Remont dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Czecha, ul. Łazarskiego, budowę drogi gminnej: ul. Czecha,

przebudowę drogi gminnej: ul. Czecha i skrzyżowania dróg gminnych : ul. Grunwaldzkiej, ul. Sikorskiego i ul. Czecha na rondo w Limanowej

 

Termin realizacji : 04 – 30.09.2013 r

Inwestor: Urząd Miasta Limanowa

        Zakres zadania:

- Rozbudowa ul. Ks. Łazarskiego i B. Czecha w Limanowej km roboczy 0+015,00 – 2+288,70

Odcinek nr 1, 0+015,00 – 0+295,00 ks. K. Łazarskiego

 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze                                                                
 •  roboty ziemne                                                                              
 •  odwodnienie                                                                             
 •  wykonanie muru oporowego żelbetowego
 •  ułożenie krawężników i ścieku przykrawężnikowego                             
 •  konstrukcja nawierzchni               
 •  roboty uzupełniające

Remont nawierzchni mostu

 roboty przygotowawcze                                                                                                          

 remont nawierzchni               

Odcinek nr 2, 0+328,00 – 1+931,00  ul. B. Czecha

 •  roboty przygotowawcze                                                                   
 •  roboty ziemne                                                                              
 •  wykonanie i umocnienie rowów przydrożnych                                                             
 •  remont przepustów
 •  odwodnienie                                 
 •  ułożenie krawężników                 
 •  likwidacja przełomów
 •  poszerzenie jezdni                 
 •  remont nawierzchni
 •  roboty uzupełniające

Odcinek nr 3, 1+976,34 – 2+288,70  ul. B. Czecha

 •  roboty przygotowawcze                                                                   
 •  odwodnienie                                                                                                        
 •  ułożenie krawężników                 
 •  remont nawierzchni
 •  roboty uzupełniające
 •  projekt organizacji ruchu

Przełożenie linii kablowej ul. Łazarskiego

Przepust P1 w km 0 + 849,93

Przepust P2 w km 1 + 066,98

- Budowa oraz przebudowa wraz z rozbudową ul. Bronisława Czecha na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką w Limanowej

Budowa oraz przebudowa wraz z rozbudową ul. Bronisława Czecha na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką w Limanowej

 • roboty rozbiórkowe i pomiarowe                                                                          
 • roboty ziemne
 • odwodnienie                 
 • podbudowa
 • krawężniki, obrzeża, ściek przykrawężnikowy
 • nawierzchnie z kostki                  
 • nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej
 • roboty wykończeniowe   
 • projekt organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza

Budowa oraz przebudowa wodociągu

Przełożenie linii kablowej i rozbudowa ośw. ul. Czecha

Przebudowa telekom. linii kabl. ul. Czecha w Limanowej


16-03-2016