Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Laskowa

 

Przebudowa dróg gminnych  :

Centrum od rzeki” , w Osiedlu „Centrum” (k.Stawów) ,, „Przez Równie k/Stadionu” w km 0+600 – 1+350 w Laskowej, „Nowakówka” w miejscowości Sechna w km 0+000 – 0+510, „Pietrówka” w miejscowości Żmiąca 0+000 – 0+220, - Majchrówka”  nr 2530103 w m.iejscowości Krosna w km 0+000 – 0+800

 

Termin realizacji : 04-31.10.2014 r

Inwestor: Urząd Gminy Laskowa

        Zakres zadania:

- Roboty ziemne – odmulenie rowu odwadniającego, likwidacja obrywów skarp oraz poszerzenia 

  jezdni,

- Umocnienie dna rowu ściekami z elementów betonowych,

- Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi 60x90,

- Regulacja pionowa studzienek,

- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 6cm,

- Utwardzenie poboczy z kruszyw łamanych,


16-03-2016