Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Limanowa

 

Przebudowa dróg gminnych  :

Kanina – Jonina, Stara Wieś II – Włodykówka, Męcina Zadziele, Pisarzowa – Guszkowska, Łososina Górna – Ubocz, Rybie – Jaszczurówka, Siekierczyna II Pod Okowoniec, Stara Wieś I – Leśniówka, Makowica do Czamary, Mordarka do Mola, Pasierbiec Koniec wsi wraz z przebudową przepustu, Bałażówka do Wieczorków,

Termin realizacji : 05-30.10.2014 r

Inwestor: Urząd Gminy Limanowa

        Zakres zadania:

- roboty ziemne – korytowanie, rowy;

- remont przepustów rurowych wraz ze ściankami czołowymi;

- korytka ściekowe;

- wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu;

- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych;

- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych;

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej (warstwa ścieralna) ;

- uzupełnienie poboczy;

- powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją i grysem;

- pionowe znaki drogowe;


16-03-2016