ODBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘŚK ŻYWIOŁOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

 

„ODBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘŚK ŻYWIOŁOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA”:

Zadanie nr 1 – Odbudowa drogi powiatowej nr 1447K Muchówka – Porąbka Iwkowska msc. Wojakowa , km 9+970 – 10+300 oraz Porąbka Iwkowska 11+160 – 13+690

Zadanie nr 2 – Odbudowa drogi powiatowej nr 1450K Łęki - Kąty msc. Kąty, Drużków Pusty,   Dobrociesz km 1+060 – 3+070

ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 1351K SUFCZYN – GWOŹDZIEC w  msc. ŁYSA GÓRA, JAWORSKO , W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Termin realizacji : 05 – 31.07.2013 r

Inwestor: Zarząd dróg Powiatowych w Brzesku

        Zakres zadania:

  • Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową ;
  • Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej ;
  • Mechaniczne pogłębienie rowów z równoczesnym ścięciem poboczy i oczyszczeniem rur pod zjazdami ;
  • Mechaniczne ścięcie poboczy gruntowych ;
  • Profilowanie i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym ;

16-03-2016