Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa od km 6+000 do km 8+500

 

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa od km 6+000 do km 8+500

 

Termin realizacji : 21.10-25.11.2014 r

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

        Zakres zadania:

  • Frezowanie nawierzchni,
  • Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową,
  • Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatki
  • Warstwa wiążąca,
  • Warstwa ścieralna,
  • Uzupełnienie poboczy

15-03-2016