Remont drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w miejscowości Podłopień w km 18+260 – 19+955 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark

 

Remont drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w miejscowości Podłopień w km 18+260 – 19+955 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Remont drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark w miejscowości Podłopień w km 16+810 – 16+830

 

Termin realizacji : 05 – 15.07.2014 r

Inwestor : Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej

        Zakres zadania:

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
 • ścinanie poboczy;
 • frezowanie;
 • remont przepustu fi 80 ;
 • umocnienie dna rowu elementami betonowymi – korytka ściekowe 50x50x62;
 • roboty ziemne;
 • likwidacja przełomów, wzmocnienie podbudowy;
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych  w-wa wiążąca;
 • wyrównanie  istniejącej podbudowy mieszanką min .bitumiczną;
 • wzmocnienie nawierzchni bitumiczną siatką geotekstylną;
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych w-wa ścieralna;    
 • wykonanie poboczy;
 • montaż barier SP-09;
 • oznakowanie poziome;
 • projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót;

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w skali 1:1000;        


15-03-2016